08.06.2020

Makakatulong kang protektahan ang iyong mga kababayang domestic worker dito sa UK.

Nakakarinig tayo ng mga kwento ng mga domestic workers na naaabuso; nagtratabaho ng higit sa napagkasuduan, nakakaranas ng pananakit at pang-aabusong emosyunal at sekswal. Ang mga pang-aabusong ito at iligal sa UK at maaari tayong makatulong pigilan ang mga ito. Amg Filipino Community ay makakatulong at may malaking ambag uoang suportahaan ang mga domestic workers na nangangailangan ng tulong.

Maaaring may nakatagpo ka ng isang domestic worker na nangangailangan ng tulong, sa pamayanan, sa parke, sa tindahan o sa paaralan. May mga palatandaan na maaari silang naaabuso.

Sa panahon ng pag-lock dahil sa Coronavirus, ang kanilang mga kondisyon sa pagtatrabaho ay maaaring lumala, panahon ng tumulong.

Kayo ba ay isang domestic worker?

Kung kayo ay isang domestic worker at nangangamba sa inyong kalagayan – pindutin anh link na ito para sa karagdagang kaalaman.

Ang ng mga palatandaan ng pang-aabuso na kailangang malaman

Maraming pagkakataong matukoy ang mga palatandaan ng pang-aabuso. Kahit sa panahon ng social distancing, maari mong mahalatang, or may marinig ka na parang di tama. Pagkatiwalaan ang inyong sapantaha.

Ang alinman sa mga ito ay maaaring maging tanda ng pagsasamantala:

Ang mga karapatan ng lahat ng mga manggagawa sa UK

  • Ang karapatan sa National Minimum Wage, na £8.72 bawat oras para sa sinumang higit sa edad na 25
  • Ang karapatang panghawakan ang inyong pasaporte (ang iyong amo ay hindi pinapayagan na panghawakan o itago ito)
  • Ang karapatan na magpahinga ng hindi bababa sa 20 minuto bawat 6 na oras ng trabaho
  • Ang karapatan sa mga nakatakda at napagkasunduan sa iyong kontrata, kung kayo mayroong kontrata.
  • Karapatang mabayaran ang iyong buong suweldo sa takdang araw ng sahod.
  • Ang karapatan sa 5.6 na linggo na may bayad na bakasyon sa bawat taon, at sick pay kung kayo ay magkasakit
  • Ang karapatang sa serbisyong pangkalusugan
  • Ang karapatan sa isang ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho, na malaya sa mga banta ng pisikal, emosyonal o sekswal na pang-aabuso 

Paano Tumulong

Kung may alam kayong taong na nasa kagyat na panganib, tumawag agad sa 999

Kung may kilala kayong domestic worker na kailangan ng suporta, maaari mong ibigay sa kanila ang detalye ng mga sumusunod na organisasyon.

The Voice of Domestic Workers

Ang Voice of Domestic Workers ay nagbibigay ng libreng suporta sa mga domestic worker, kagaya ng: leksyon sa wikang Ingles, payo sa trabaho at iba pang mga aktibidad na pang komunidad. Makakatulong sila sa mga nais umalis sa mapang-abusong amo at tumutulong silang magbigay ng ligtas na matutuluyan.

07528 705442

[email protected]

https://www.thevoiceofdomesticworkers.com/

Kalayaan

Ang Kalayaan ay nagbibigay ng libreng at kumpidensyal na payo at suporta sa mga domestic worker. Nag-aalok sila ng payo ukol sa imigrasyon at mga karapatan ng mga manggagawa.

020 7243 2942

[email protected]

http://www.kalayaan.org.uk/

Filipino Domestic Workers' Association

Ang FDWA-UK ay samahan ng mga Pilipinong kasambahay sa UK. Layunin niyang ipagtanggol ang mga karapatan nito at labanan ang lahat ng anyo ng pang-aabuso at pagsasamantala.

[email protected]

http://fdwa.co.uk/contact-us/

Kanlungan Filipino Consortium

Kung kayo ay bahagi ng Filipino community, at may katanungan ukol sa inyong karapatan, maaaring makipag-ugnay sa Kanlungan Filipino Consortium. Ang kanlungan ay isang organisasyon ng mga migranteng Filipino sa UK na nagbibigay ng suporta sa mga isyu sa kapakanan, trabaho at imigrasyon. Sila ay nangangampanya para sa karaparan ng mga migrante sa kalusugan, serbisyong publiko at para magkaroon ng leave to remain ang mga migranteng hindi dokumentado sa UK.

0203 893 1871

[email protected]

https://www.kanlungan.org.uk/

The STOP APP

Kung kayo ay nababahala na ang isang domestic worker ay pinagsasamantalahan, maaari mong I sumbong ang insidente na gamit ang STOP APP. I down load lang poi ito. Ito ay anonimo at ligtas para sa mga gusting magsumbong ng pang-aabuso.