03.12.2018

Prawa pracownika w Wielkiej Brytanii

Porady i pomoc

Niezależnie od Twojej sytuacji prawnej w Wielkiej Brytanii, Twój pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania Twoich praw pracowniczych. Jeśli przypuszczasz, że Twoje prawa nie są respektowane, kontaktuj się z tymi organizacjami świadczącymi poufne porady i pomoc:

East European Resource Centre

+44 20 8741 1288

[email protected]

http://www.eeac.org.uk/#/

KAŻDY PRACOWNIK w Wielkiej Brytanii posiada pewne prawa pracownicze. 

Są nimi między innymi: 

 • Prawo do krajowej minimalnej płacy brutto 
  W Wielkiej Brytanii obowiązuje krajowa minimalna płaca brutto. Od 1 kwietnia 2018, osoby, które ukończyły 25. rok życia uprawnione są do krajowej minimalnej płacy brutto w wysokości £7.83 za godzinę pracy. Pracownicy pomiędzy 18. i 24. Rokiem życia uprawnione są do £7.38 za godzinę pracy. 
 • Prawo do przerw w pracy oraz urlopu
  Jeśli pracujesz dłużej niż sześć godzin dziennie, przysługuje Ci dwudziestominutowa przerwa w pracy. Przysługuje Ci również jeden dzień wolny raz w tygodniu lub dwa dni wolne raz na dwa tygodnie. 
 • Ograniczenie godzin pracy do 48 godzin w tygodniu
  Nie powinieneś pracować dłużej niż 48 godzin w tygodniu, wliczając nadgodziny, chyba, że dobrowolnie wyraziłeś zgodę, aby pracować więcej. 
 • Potwierdzenia zaplaty 
  W dniu wypłaty powinieneś otrzymywać szczegółowe odcinki wypłaty.
 • Potrącenia z wypłaty 
  Wszelkie potrącenia z wypłaty powinny być czytelnie wyszczególnione na odcinku wypłaty. Większość pracowników znajdzie na swoim odcinku potrącenia takie jak podatek (tax) lub opłata za ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Wszelkie inne potrącenia takie jak za transport czy jedzenie mogą być nielegalne.  
 • Prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach
  Twój pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną za Twoje zdrowie i bezpieczeństwo w pracy. Pracodawca powinien zapewnić Ci odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinieneś również otrzymać nieodpłatne wyposażenie ochronne.

GLAA Workers' Rights Pamphlet

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz tutaj broszurę o prawach pracowniczych wydawaną przez rządowe biuro Gangmasters and Labour Abuse Authority.

Icon

GLAA Workers' Rights Polish 824.97 KB 129 downloads

...

Partner organisations

East European Resource Centre

http://www.eeac.org.uk/#/

Croydon Community Against Trafficking

http://theccat.com/

Croydon Council

https://www.croydon.gov.uk/

Barclays

Croydon Refugee Day Centre

https://croydonrefugeedaycentre.co.uk/

Learn more about human trafficking