03.12.2018

Quyền của người lao động tại Vương quốc Anh

Bạn có thể nhận được giúp đỡ và hỗ trợ

Bất kể tình trạng pháp lý của bạn ở Vương quốc Anh là gì thì việc chủ lao động từ chối các quyền của người lao động đều là trái pháp luật. Nếu bạn lo ngại rằng các quyền lợi của mình không được bảo đảm, hãy liên hệ với các tổ chức tại địa phương dưới đây để nhận được sự trợ giúp và tư vấn bảo mật:

Hội Tâm Thần Việt Nam

+44 20 7234 0601

[email protected]

http://www.vmhs.org.uk/

Croydon Community Against Trafficking

+44 7535 693 931

[email protected]

http://theccat.com/

Quyền của người lao động tại Vương quốc Anh

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI làm việc ở Anh đều có các quyền lợi hợp pháp, bao gồm: 

 • Quyền được hưởng mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước
  Vương quốc Anh có mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018, những người từ 25 tuổi trở lên được hưởng mức lương tối thiểu là 7,83 bảng Anh mỗi giờ. Những người từ 21 đến 24 tuổi được hưởng 7,38 bảng Anh mỗi giờ.
 • Quyền được nghỉ giải lao và nghỉ lễ
  Nếu bạn làm việc hơn sáu giờ trong một ngày, bạn có quyền được nghỉ ngơi hai mươi phút. Bạn được phép nghỉ mỗi tuần một ngày, hoặc nếu làm việc liên tiếp hai tuần thi bạn được phép nghỉ hai ngày vào cùng một tuần. .
 • Quyền làm việc không quá 48 giờ một tuần
  Bạn không được làm việc quá 48 giờ một tuần, kể cả làm thêm giờ, trừ trường hợp tự nguyện. Trong trường hợp tự nguyện làm hơn 48 giờ một tuần, bạn phải tuân theo các yêu cầu pháp lý theo quy định của nhà nước.
 • Quyền được nhận phiếu lương
  Bạn sẽ nhận được phiếu lương chi tiết vào ngày lĩnh lương.
 • Quyền được trả lương đầy đủ mà không bị khấu trừ bất hợp pháp
  Bất kỳ khoản khấu trừ nào vào tiền lương của bạn đều sẽ được liệt kê rõ ràng trong phiếu lương. Thông thường những khoản này bao gồm thuế và bảo hiểm xã hội. Các khoản khấu trừ khác, ví dụ như tiền đi lại hoặc ăn uống, đều là bất hợp pháp.
 • Quyền được làm việc trong một môi trường an toàn và sạch sẽ
  Nhà tuyển dụng có trách nhiệm pháp lý đối với sức khỏe và sự an toàn của bạn tại nơi làm việc. Bạn phải được đào tạo các kiến thức về sức khỏe và an toàn lao động, và đồng thời phải được cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động miễn phí.

Các lý do khác mà bạn có thể muốn tìm kiếm hỗ trợ:

 • Ai đó đang nắm giữ giấy tờ tùy thân của bạn
 • Bạn đang sống trong điều kiện bẩn thỉu hoặc chật chội
 • Bạn có bệnh hoặc vết thương nhưng không được điều trị
 • Ai đó đang quản chế hành động của bạn

Partner organisations

Hội Tâm Thần Việt Nam

http://www.vmhs.org.uk/

Croydon Community Against Trafficking

http://theccat.com/

Croydon Council

https://www.croydon.gov.uk/

Barclays

Croydon Refugee Day Centre

https://croydonrefugeedaycentre.co.uk/

Learn more about human trafficking