03.12.2018

Bạn có cảm thấy như bạn không có sự lựa chọn?

Bạn có thể nhận được giúp đỡ và hỗ trợ

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết cần trợ giúp, tư vấn hoặc hỗ trợ, liên hệ với các tổ chức địa phương này:

Hội Tâm Thần Việt Nam

+44 20 7234 0601

http://www.vmhs.org.uk/

Rape Crisis South London

+44 20 8683 3311

https://www.rasasc.org.uk

Sự bóc lột tình dục ở Anh

Có người nào đó:

  • quản chế hành động hoặc sắp xếp nơi ăn ở của bạn
  • nắm giữ giấy tờ chứng minh của bạn
  • gây áp lực cho bạn trong việc cung cấp các dịch vụ tình dục
  • ép buộc bạn làm việc trong một môi trường không an toàn và ô uế
  • đe dọa bạn, gia đình hoặc những người thân yêu
  • làm cho bạn cảm thấy không có sự lựa chọn

Các dấu hiệu khác của sự bóc lột tình dục bao gồm:

  • Về thể chất, cảm xúc và / hoặc lạm dụng tình dục
  • Bị hạn chế tiếp xúc với bạn bè và gia đình
  • Không được phép giữ lại những thu nhập của bạn

Partner organisations

Hội Tâm Thần Việt Nam

http://www.vmhs.org.uk/

Croydon Community Against Trafficking

http://theccat.com/

Croydon Council

https://www.croydon.gov.uk/

Learn more about human trafficking