08.03.2022

PRACOWNICY SEKTORA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO I ROLNICTWA

SPOSOBY UNIKANIA WYZYSKU W MIEJSCU PRACY

Wskazówki pomagające rozpoznać fałszywe ogłoszenie o pracę oraz dowiedzieć się, jakie są świadczenia pracownicze w Wielkiej Brytanii i do kogo zadzwonić w przypadku wyzysku w pracy. 

Czy wiesz, że…?

Wysoki popyt na pracowników w sektorze przetwórstwa żywności i rolnictwie oznacza większe prawdopodobieństwo wyzysku.

Czy obecnie pracujesz lub szukasz pracy w branży przetwórstwa spożywczego lub w rolnictwie? Czy przyjechałeś(-łaś) do Wielkiej Brytanii z innego kraju? Czy wiesz, jak rozpoznać fałszywe ogłoszenie o pracę? Czy znasz swoje prawa pracownicze w Wielkiej Brytanii? Czy potrzebujesz wsparcia?

Unikanie fałszywych ogłoszeń o pracę

Jeśli szukasz pracy w Wielkiej Brytanii, pamiętaj, aby zachować czujność i wiedzieć, jak uniknąć wirtualnych oszustw, takich jak „phishing” (podszywanie się przez oszustów pod firmę lub osobę prywatną w celu uzyskania Twoich danych osobowych) lub „spoofing” (wykorzystywanie przez oszustów fałszywych nagłówków wiadomości e-mail lub fałszywy adres IP w celu przekonania odbiorcy, że dana wiadomość jest legalna – często w celu wyzysku.

Oto kilka kluczowych oznak wskazujących na to, że ogłoszenie o pracę może być nielegalne:

Osobiście i online

 • Ogłoszeniodawca prosi o zapłatę w celu zagwarantowania pracy. Nikt nigdy nie powinien wymagać od Ciebie zapłaty w celu uzyskania zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.
 • Proszenie przez pracodawcę o wniesienie opłaty z góry. Powodem do niepokoju powinny być niepewne metody płatności, np. Paysafecard, ponieważ pieniądze przesyłane za pośrednictwem tego typu platform są trudne do prześledzenia.
 • Żądanie przez pracodawcę zachowania tajemnicy lub zachęcanie do natychmiastowego działania.
 • Ogłoszenie, w którym proponowane jest wyjątkowo wysokie wynagrodzenie.
 • Ogłoszenie oferujące zatrudnienie od zaraz, bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Online

 • Liczne błędy gramatyczne w ogłoszeniu.
 • Ogłoszenie o pracę, które zachęca do kliknięcia licznych linków do stron zewnętrznych.
 • Przesyłanie wiadomości przez potencjalnego pracodawcę z osobistego konta e-mail. Większość firm posiada własną domenę.
 • Wysłanie ogłoszenia bezpośrednio do Ciebie z nieznanego adresu lub przez nieznaną osobę.
 • Trudność odnalezienia firmy w Internecie. Legalne ogłoszenia o pracę powinny prowadzić do odpowiedniego portalu internetowego.
 • Ogłoszenie gwarantuje uzyskanie wizy do Wielkiej Brytanii na podstawie dokumentów dostarczonych przez ogłaszającego.

Jeśli ogłoszenie wygląda zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, to prawdopodobnie nie jest ono prawdziwe. 

Oszuści często kradną legalne elementy wizerunku firm, np. logo, aby wykorzystać je do podszywania się pod nie. Jeśli masz podejrzenia co do legalności ogłoszenia o pracę lub obawiasz się, że zostałeś oszukany(-na), możesz złożyć skargę do organizacji Jobs Aware.

Fałszywe ogłoszenia o pracę mogą się również pojawiać w przestrzeni poza Internetem. Musisz mieć świadomość, że osoby z Twojego otoczenia mogą zwracać się do Ciebie z obietnicami lepszej pracy, ale niektóre z nich mogą nie mieć dobrych intencji i mogą w rzeczywistości próbować zwerbować Cię do pracy opartej na wyzysku.

Jeśli ubiegasz się o zatrudnienie w ramach programu dla pracowników sezonowych (Seasonal Worker Scheme), rekrutacja powinna być przeprowadzana przez jednego z następujących czterech licencjonowanych operatorów: Concordia, Pro Force, AG Recruitment and Management Ltd lub Fruitful Jobs. Jeśli tak nie jest, oferta może być oszustwem i należy zgłosić ją do organizacji Jobs Aware.

Masz już pracę?

Niektórzy pracodawcy mogą próbować Cię wykorzystać.  

Mogą oni wykorzystywać Twoje ograniczenia w komunikowaniu się w języku angielskim lub stosować półśrodki, jeśli uważają, że nie rozumiesz swoich praw lub nie przebywasz  w Wielkiej Brytanii nielegalnie.

Istnieje również wiele mylących informacji, które mogą utrudnić Ci poznanie swoich praw.

Możesz uzyskać bezpłatne, niezawodne i poufne wsparcie i pomoc, jeśli:

 • zmuszono Cię do pracy bez podpisania umowy o pracę;
 • dokonano niewyjaśnionego potrącenia z Twojego wynagrodzenia;
 • zmuszano Cię do pracy w nadmiernym wymiarze godzin (ponad 50 godzin tygodniowo);
 • gożono Ci lub zastraszano Cię w związku z Twoim statusem pobytu w Wielkiej Brytanii;
 • zmuszano Cię do pracy w niebezpiecznych lub niehigienicznych warunkach;
 • musiałeś(-łaś) obsługiwać specjalistyczny sprzęt lub maszyny bez profesjonalnego przeszkolenia;
 • nie otrzymałeś(-łaś) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach;
 • doznałeś(-łaś) krzywdy fizycznej lub psychicznej ze strony pracodawcy;
 • odmówiono Ci prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego lub kazano Ci pracować nawet wtedy, gdy źle się czułeś(-łaś);
 • zmuszano Cię do zamieszkania w niebezpiecznym lub przeludnionym mieszkaniu zapewnionym przez pracodawcę;
 • zatrzymano Ci paszport lub dokumenty tożsamości

Jeśli znalazłeś(-łaś) się w którejś z podanych wyżej sytuacji, zanotuj co się stało, pamiętając o podaniu szczegółów: 

 • Image

  Co to było za zdarzenie?

 • Image

  Kiedy doszło do zdarzenia?

 • Image

  Gdzie to się stało?

 • Image

  Kto był w nie zaangażowany?

Twoje prawa pracownicze w Wielkiej Brytanii

Masz prawo do wolności od wyzysku i nadużyć, niezależnie od Twojego statusu prawnego. Chociaż wsparcie może być różne w zależności od sytuacji, każda osoba pracująca w Wielkiej Brytanii ma swoje prawa. Nikt nie powinien stawiać Cię w sytuacji, w której będziesz czuć się bezsilny(-na).

Prawo do minimalnej stawki godzinowej. 

Jeśli jesteś pracownikiem rolnym w Wielkiej Brytanii, musisz otrzymywać co najmniej minimalną stawkę godzinową (ang. national minimum wage).

Od kwietnia 2021 roku w Wielkiej Brytanii wynosi ona 8,91 GBP dla osób powyżej 23 lat, 8,36 GBP dla osób w wieku 21-22 lat i 6,56 GBP dla osób w wieku 18-20 lat. Od kwietnia 2022 roku minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 9,50 GBP dla osób powyżej 23. roku życia, 9,18 GBP dla osób w wieku 21-22 lat i 6,83 GBP dla osób dla osób w wieku 18-20 lat. Jeśli pracujesz w nadgodzinach, pracodawca musi zapłacić Ci za dodatkowy czas pracy, a Twoje średnie wynagrodzenie za wszystkie przepracowane godziny nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Obowiązkiem pracodawcy jest również przekazanie Ci potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia w postaci odcinka wypłaty (ang. payslip). Niektórzy pracodawcy mogą wystawiać odcinki wypłaty elektronicznie. Jeśli nie masz dostępu do urządzenia cyfrowego, które umożliwi Ci sprawdzenie odcinków wypłaty, pamiętaj, aby poprosić o odcinek wypłaty na piśmie.

Jasne informacje o potrąceniach z wynagrodzenia 

Wszelkie kwoty potrącane z pensji powinny być wyraźnie zaznaczone na odcinku wypłaty. Powszechne jest odliczanie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Inne odliczenia – na przykład za transport, żywność lub mieszkanie – mogą nie być legalne.

Prawo do bezpieczeństwa w miejscu pracy 

Rolnictwo może być niebezpieczną branżą. Zgodnie z prawem brytyjskim, pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom, na tyle, na ile jest to praktycznie uzasadnione, bezpieczeństwo i dobrobyt. Jeśli Twój pracodawca zatrudnia co najmniej pięć osób, musi stosować politykę określającą plan działania w zakresie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy, również ci, którzy mają problemy z rozumieniem języka angielskiego, powinni być w stanie zrozumieć informacje zawarte w tej polityce.

Jeśli jest to wymagane, pracodawca powinien bezpłatnie zapewnić środki ochrony indywidualnej (PPE) oznaczone znakiem CE.

Aby pobrać bezpłatny, zatwierdzony przez rząd przewodnik dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, wejdź na stronę internetową Inspektoratu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive, HSE) .

Wynagrodzenie chorobowe i urlop chorobowy 

Jeśli byłeś(-łaś) zatrudniony przed 1 października 2013 roku, masz prawo do rolniczego zasiłku chorobowego (ang. agricultural sick pay) w Anglii. Pracownik musi przed pierwszym dniem nieobecności być nieprzerwanie zatrudniony u tego samego pracodawcy przez co najmniej 52 tygodnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat rolniczego zasiłku chorobowego, kliknij tutaj.

Jeśli pracujesz w rolnictwie w Szkocji lub Walii i pracujesz dla tego samego pracodawcy przez okres dłuższy niż 52 tygodnie, masz prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego od swojego pracodawcy. Nie kwalifikujesz się jednak do jego otrzymania w przypadku doznania urazu poza miejscem pracy lub podczas podróży do miejsca pracy lub z miejsca pracy. Dokładne informacje dotyczące zasiłku chorobowego w Walii znajdują się w Rozdziale 8.tego przewodnika. Bliższe szczegóły dotyczące zasiłku chorobowego w Szkocji są natomiast opisane tutaj.

Urlop wypoczynkowy i wynagrodzenie za urlop 

Zgodnie z prawem masz prawo do minimalnej liczby tygodni płatnego urlopu w roku, począwszy od pierwszego dnia pracy. Obejmuje to pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz na podstawie umów na czas określony. Szczegóły dotyczące prawa do urlopu powinny być zawarte w umowie, ale więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jeżeli odejdziesz z pracy, pracodawca będzie prawnie zobowiązany do zakończenia Twojej umowy i wypłacenia Ci świadczenia urlopowego – wynagrodzenia naliczonego za niewykorzystany urlop.

Twój pracodawca ma prawo decydować o tym, kiedy weźmiesz urlop, ale jeśli masz problemy z uzyskaniem urlopu, a mieszkasz w Anglii lub Walii, zadzwoń do organizacji GLAA pod numer 0345 602 5020. 

Wsparcie w przypadku niesprawiedliwego zwolnienia lub utraty godzin pracy 

Jeśli zostałeś(-łaś) zwolniony(-na) z pracy i uważasz, że decyzja ta była niesprawiedliwa, możesz mieć możliwość jej zakwestionowania. Aby sprawdzić, czy przysługuje Ci prawo do odwołania, odwiedź stronę internetową Acas. Jeśli szukasz porady prawnej na temat składania skarg, odwiedź tę stronę.

Umowa o pracę 

Przed rozpoczęciem pracy musisz otrzymać od swojego pracodawcy pisemną umowę określającą warunki zatrudnienia. Zawiera ona postanowienia dotyczące Twoich obowiązków w pracy, miejsca pracy, wysokości i terminu wypłaty wynagrodzenia oraz wymiaru przysługującego Ci urlopu.  W przypadku zatrudnienia na okres dłuższy niż jeden miesiąc pracodawca powinien również dostarczyć Ci pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Należy pamiętać, że osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie mają takich samych praw, jak pracownicy najemni. Po 12 tygodniach nieprzerwanego zatrudnienia pracownikom agencyjnym przysługują s takie same warunki, jak pracownikom zatrudnionym bezpośrednio przez pracodawcę.

Ochrona przed dyskryminacją, nadużyciami i molestowaniem seksualnym 

Dyskryminacja, wykorzystywanie lub nękanie z powodu pochodzenia, bariery językowej, płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, ciąży, urlopu macierzyńskiego lub rasy są niezgodne z prawem.

Prawo do minimalnej stawki godzinowej 

Jeśli pracujesz w sektorze przetwórstwa spożywczego w Wielkiej Brytanii, musisz otrzymywać co najmniej minimalną stawkę godzinową (ang. national minimum wage).

Od kwietnia 2021 roku w Wielkiej Brytanii wynosi ona 8,91 GBP dla osób powyżej 23 lat, 8,36 GBP dla osób w wieku 21-22 lat i 6,56 GBP dla osób w wieku 18-20 lat. Od kwietnia 2022 roku minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 9,50 GBP dla osób powyżej 23. roku życia, 9,18 GBP dla osób w wieku 21-22 lat i 6,83 GBP dla osób dla osób w wieku 18-20 lat. Jeśli pracujesz w nadgodzinach, pracodawca musi zapłacić Ci za dodatkowy czas pracy, a Twoje średnie wynagrodzenie za wszystkie przepracowane godziny nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Obowiązkiem pracodawcy jest również przekazanie Ci potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia w postaci odcinka wypłaty (ang. payslip). Niektórzy pracodawcy mogą wystawiać odcinki wypłaty elektronicznie. Jeśli nie masz dostępu do urządzenia cyfrowego, które umożliwi Ci sprawdzenie odcinków wypłaty, pamiętaj, aby poprosić o odcinek wypłaty na piśmie.

Jasne informacje o potrąceniach z wynagrodzenia 

Wszelkie kwoty potrącane z pensji powinny być wyraźnie zaznaczone na odcinku wypłaty. Powszechne jest odliczanie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Inne odliczenia – na przykład za transport, żywność lub mieszkanie – mogą nie być legalne.

Prawo do bezpieczeństwa w miejscu pracy 

Przetwórstwo spożywcze może być niebezpieczną branżą. Zgodnie z prawem brytyjskim, pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom, na tyle, na ile jest to praktycznie uzasadnione, bezpieczeństwo i dobrobyt. Jeśli Twój pracodawca zatrudnia co najmniej pięć osób, musi stosować politykę określającą plan działania w zakresie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy, również ci, którzy mają problemy z rozumieniem języka angielskiego, powinni być w stanie zrozumieć informacje zawarte w tej polityce.

Jeśli jest to wymagane, pracodawca powinien bezpłatnie zapewnić środki ochrony indywidualnej (PPE) oznaczone znakiem CE.

Aby pobrać bezpłatny, zatwierdzony przez rząd przewodnik dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w branży produkcji żywności i napojów, wejdź na stronę Inspektoratu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive, HSE).

Wynagrodzenie chorobowe i urlop chorobowy 

Osoby pracujące z niezabezpieczoną żywnością, które jednocześnie cierpią na pewne infekcje, mogą zanieczyścić żywność lub powierzchnie, z którymi żywność może się stykać.

Jeśli masz infekcję żołądka lub jelit i/lub zakażenie skórne, którego nie można zabezpieczyć, powinieneś(-nnaś) zostać wyłączony(-na) z pracy do chwili upłynięcia 48 godzin od ustąpienia objawów. W zależności od rodzaju infekcji, istnieją pewne wyjątki od tej zasady. Możesz sprawdzić, czy infekcja, na którą cierpisz, uprawnia Cię do uzyskania zwolnienia z pracy w sekcji 10. niniejszego raportu Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (Food Standards Agency).

Wszyscy pracownicy są uprawnieni do otrzymania ustawowego zasiłku chorobowego (ang. statutory sick pay, SSP) w wysokości 95,85 GBP tygodniowo przez okres do 28 tygodni. Jesteś osobą uprawnioną, jeśli nie byłeś(-łaś) w pracy przez ponad cztery dni, zgłosiłeś(-łaś) chorobę swojemu pracodawcy i w ciągu ostatnich 8 tygodni otrzymywałeś(-łaś) wynagrodzenie w wysokości średnio co najmniej 120 GBP tygodniowo brutto (przed opodatkowaniem).  Należy pamiętać, że zasiłek chorobowy nie jest dostępny w przypadku samozatrudnienia lub otrzymywania ustawowego zasiłku macierzyńskiego (ang. statutory maternity pay).

Urlop wypoczynkowy i wynagrodzenie za urlop 

Zgodnie z prawem masz prawo do minimalnej liczby tygodni płatnego urlopu w roku, począwszy od pierwszego dnia pracy. Obejmuje to pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i na podstawie umów na czas określony. Szczegóły dotyczące prawa do urlopu powinny być zawarte w umowie, ale więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jeśli odejdziesz z pracy, pracodawca będzie prawnie zobowiązany do zakończenia Twojej umowy i wypłacenia Ci świadczenia urlopowego – wynagrodzenia naliczonego za niewykorzystany urlop.

Twój pracodawca ma prawo decydować o tym, kiedy weźmiesz urlop, ale jeśli masz problemy z uzyskaniem urlopu, a mieszkasz w Anglii lub Walii, zadzwoń do organizacji GLAA pod numer 0345 602 5020. 

Wsparcie w przypadku niesprawiedliwego zwolnienia lub utraty godzin pracy 

Jeśli zostałeś(-łaś) zwolniony(-na) z pracy i uważasz, że decyzja ta była niesprawiedliwa, możesz mieć możliwość jej zakwestionowania. Aby sprawdzić, czy przysługuje Ci prawo do odwołania, odwiedź stronę internetową Acas. Jeśli szukasz porady prawnej na temat składania skarg, odwiedź tę stronę.

Umowa o pracę 

Przed rozpoczęciem pracy musisz otrzymać pisemną umowę określającą warunki zatrudnienia. Zawiera ona postanowienia dotyczące Twoich obowiązków w pracy, miejsca pracy, wysokości i terminu wypłaty wynagrodzenia oraz wymiaru przysługującego Ci urlopu.  W przypadku zatrudnienia na okres dłuższy niż jeden miesiąc pracodawca powinien również dostarczyć Ci pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Ochrona przed dyskryminacją, nadużyciami i molestowaniem seksualnym 

Dyskryminacja, wykorzystywanie lub nękanie z powodu pochodzenia, bariery językowej, płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, ciąży, urlopu macierzyńskiego lub rasy są niezgodne z prawem.

W razie problemów z dostępem do tych praw możesz uzyskać bezpłatną, rzetelną i poufną pomoc oraz wsparcie. Aby uzyskać wsparcie w swoim języku, pobierz broszurę GLAA dotyczącą praw pracowniczych .

Twój pracodawca musi również sprawdzić, czy masz prawo do pracy w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii lub EOG, który pracował w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku, jesteś obecnie uprawniony do pracy w Wielkiej Brytanii, a zatem nie musisz mieć wizy pracowniczej. Jeśli jednak nie spełniasz tych kryteriów, musisz mieć wizę pracowniczą. Jeśli potrzebujesz informacji dotyczących prawa do pracy w Wielkiej Brytanii, odwiedź tę stronę.

Dowiedz się więcej o swoich prawach w Wielkiej Brytanii i o tym, gdzie możesz znaleźć wsparcie, korzystając z aplikacji Just Good Work.

Organizacje kontaktowe

Jeśli obawiasz się, że Twoje prawa nie są respektowane lub jeśli padłeś(-łaś) ofiarą fałszywego ogłoszenia o pracy, skontaktuj się z podanymi niżej organizacjami, aby uzyskać poufną pomoc i wsparcie. Jeśli byłeś(-łaś) świadkiem wyzysku w pracy lub uważasz się za ofiarę takiego wyzysku, możesz anonimowo zadzwonić do organizacji Crimestoppers pod numer 0800 555 111. Jeśli mieszkasz w Anglii lub Walii, możesz również złożyć skargę do organizacji GLAA tutaj.

Jeśli byłeś(-łaś) zatrudniony w sektorze rolniczym w Anglii przed 1 października 2013 r., możesz skontaktować się z infolinią Acas pod numerem 0300 123 1100 lub wejść na stronę Acas Helpline Online, aby uzyskać bliższe porady. Możesz również złożyć skargę do Agencji ds. Płatności Rolnych (Rural Payments Agency) tutaj.

Jeśli pracujesz w sektorze przetwórstwa żywności i chcesz złożyć skargę dotyczącą przestępstwa związanego z produkcją żywności, możesz to zrobić na stronie internetowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (Food Standards Agency).

Jeśli to możliwe, kontaktując się z poniższymi organizacjami pomocowymi, podaj nazwę „Projekt Fair Life”, aby mogły one lepiej zrozumieć, jakiego rodzaju wsparcia udzielić.

Jobs Aware

Organizacja Jobs Aware zapewnia bezpłatną pomoc i porady dla pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy padli ofiarą oszustw lub nieuczciwych praktyk w pracy. 

https://www.jobsaware.co.uk/

Modern Slavery Helpline

Infolinia ds. współczesnego niewolnictwa i wykorzystywania zapewnia informacje, porady i wskazówki dotyczące wszelkich kwestii związanych ze współczesnym niewolnictwem i odnoszących się do potencjalnych ofiar w całej Wielkiej Brytanii. Nasza pomoc jest bezpłatna, poufna, dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i w 200 językach.

08000 121 700

https://www.modernslaveryhelpline.org/

The Salvation Army

The Salvation Army zapewnia specjalistyczne wsparcie wszystkim dorosłym ofiarom współczesnego niewolnictwa w Anglii i Walii. Obejmuje ono zwiększenie dostępu do zatrudnienia oraz zapewnienie pomocy mieszkaniowej, opieki zdrowotnej, porad prawnych i wsparcia finansowego. Nasza poufna infolinia 0800 808 3733 jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

0300 3038151

https://www.salvationarmy.org.uk/modern-slavery

National Debtline

National Debtline zapewnia bezpłatne porady i zasoby, które pomogą Ci uporać się z długami. Z National Debtline można skontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem czatu internetowego lub uzyskać poradę na stronie internetowej.

0808 808 4000

https://nationaldebtline.org/contact-us/

Porchlight

Porchlight to organizacja charytatywna z siedzibą w hrabstwie Kent, która zapewnia wsparcie, porady i wskazówki dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. Jeśli jesteś osobą bezdomną lub borykasz się z problemami, które mogą narazić Cię na utratę mieszkania w hrabstwie Kent, możesz skontaktować się z tą organizacją, dzwoniąc na bezpłatną infolinię.

0800 567 7699

https://www.porchlight.org.uk/

RSABI

RSABI to organizacja charytatywna wspierająca osoby pracujące w sektorze rolniczym w Szkocji. Dotyczy to również pracowników rolnych, w tym pracowników sezonowych. Oferujemy wsparcie praktyczne, emocjonalne, a w niektórych wypadkach także finansowe. Nasze usługi są całkowicie bezstronne i poufne. Nasza infolinia jest czynna przez cały rok, codziennie, pod numerem 0300 111 4166. Oferujemy również specjalną infolinię dla pracowników sezonowych, z usługą tłumaczenia, dostępną pod numerem 0300 111 4160.

0300 111 4166

https://rsabi.org.uk/How-RSABI-can-help

Hope For Justice

Organizacja Hope for Justice oferuje usługi doradcze w postaci dostosowanych do potrzeb i specjalistycznych porad i wskazówek. Pomagamy osobom doświadczającym niesprawiedliwego traktowania zrozumieć swoje prawa i uprawnienia, a także określić, gdzie dostępne są dla nich środki prawne. Wszelkie pytania na temat sposobów, w jakie możemy pomóc lub wszelkie problemy lub pytania związane ze swoim zatrudnieniem i traktowaniem jako pracownika w Wielkiej Brytanii możesz zgłaszać do naszego wielojęzycznego zespołu, wysyłając wiadomość e- mail na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer 0300 008 8000. (Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:30 i w razie potrzeby możemy zapewnić telefoniczną pomoc tłumacza ustnego.)

0300 008 8000

[email protected]

https://hopeforjustice.org/news/questions-about-survivor-care-in-the-uk/

Migrant Help

Migrant Help pomaga osobom dotkniętym przesiedleniami i wyzyskiem w Szkocji. Zapewniamy specjalistyczne wsparcie i zakwaterowanie ofiarom handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa oraz osobom pozostającym na ich utrzymaniu.

0141 8847900

[email protected]

https://www.migranthelpuk.org/contact

Centrepoint Outreach

„Centrepoint Outreach” jest organizacją charytatywną, która zapewnia osobom bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w Bostonie i okolicach możliwość poprawy swojej sytuacji i osiągnięcia pełnego potencjału. W naszym ośrodku informacyjnym znajdują się udogodnienia dla osób śpiących pod gołym niebem, oferujemy ponadto wskazówki i wsparcie, możemy pokierować dalej, wskazać inne punkty pomocowe, zapewnić paczki z żywnością w nagłych przypadkach oraz meble. Nasz ośrodek, sklep, biura i magazyn mieszczą się pod adresem: 15 Red Lion Street, Boston; jesteśmy otwarci w godzinach 9.30-12.00 i 14.00-15.30.

01205 306 900

https://centrepoint-outreach.com/what-we-do/

Medaille Trust

Projekt Moving On prowadzony przez Medaille Trust pracuje z osobami, które przeżyły współczesne niewolnictwo w Cheshire i Merseyside, West Midlands, Londynie, Kent, Hampshire, Wiltshire i Manchesterze. Zapewniamy pomoc w rozwiązywaniu spraw, dostępie do edukacji i zatrudnienia, dostępie do usług doradczych i zdrowotnych, integracji ze społecznością, dostępie do wymiaru sprawiedliwości i niezależnego życia. Osoby mogą zgłaszać się samodzielnie za pomocą formularza na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.medaille-trust.org.uk/moving-on/moving-on-project-referral.

0800 06 999 16

[email protected]

https://www.medaille-trust.org.uk/moving-on/moving-on-project-referral

Ella's

W organizacji Ella’s robimy wszystko, co w naszej mocy, aby kobiety, które padły ofiarą handlu ludźmi i wyzysku w Londynie, miały wszystko, czego potrzebują, aby wrócić do normalności oraz odzyskać bezpieczne i wolne życie. Oferujemy zakwaterowanie w bezpiecznych domach oraz opiekę nad pokrzywdzonymi, aby mogły dojść do siebie po traumatycznych doświadczeniach, a także wsparcie ze strony społeczności lokalnej, aby pomóc im w stworzeniu bezpiecznego i niezależnego życia.

[email protected]

https://www.ellas.org.uk/get-help

TARA

TARA zapewnia wsparcie kobietom, które mogą być ofiarami handlu ludźmi lub wykorzystywania seksualnego w celach komercyjnych w Szkocji. Pracujemy z kobietami, aby zapewnić im dostęp do bezpiecznego zakwaterowania, porad prawnych, opieki zdrowotnej i oceny psychologicznej.

0141 276 7724

[email protected]

https://www.saferglasgow.com/

St Petrocs

St Petrocs to niezależna organizacja charytatywna pracująca z ludźmi doświadczającymi bezdomności w Kornwalii. Dysponujemy dwoma ośrodkami zasobów, jednym w Truro przy City Road i drugim w Penzance w Breadline Centre. Ośrodki te oferują osobom śpiącym na ulicy, osobom, których miejsce zamieszkania jest zagrożone lub osobom narażonym na bezpośrednie ryzyko bezdomności, pomoc w znalezieniu zakwaterowania oraz ogólne porady dotyczące problemów mieszkaniowych, świadczeń i samodzielnego życia. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, może stanąć w obliczu bezdomności, zapewniamy poufne porady i wsparcie.

01872 264153

https://www.stpetrocs.org.uk/

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 999.