03.09.2022

Informuotumo didinimo Lietuvos mokyklose ataskaitos pristatymas

Bendradarbiaudami su Didžiosios Britanijos ambasada Vilniuje ir Nacionaline švietimo agentūra, šiandien pristatome Informuotumo didinimo Lietuvos mokyklose ataskaitą.

  To read this blog in English language, click here.

Jei norite skaityti šį tinklaraštį anglų kalba, spustelėkite čia. 

2021 m. bendradarbiavome, įgyvendindami informuotumo didinimo programą, kurios metu Lietuvos mokyklų mokiniams buvo teikiama informacija apie prekybą žmonėmis.

Ataskaitą rasite čia:

Ataskaita anglų kalba

Ataskaita lietuvių kalba

Informuotumo didinimo Lietuvos mokyklose projektas

Organizacija „STOP THE TRAFFIK“ tiki, kad ugdymas yra pagrindinė priemonė, siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis. Atpažindami rizikos požymius ir imdamiesi apsaugos veiksmų, vaikai ir jaunuoliai gali apsaugoti save ir kitus nuo išnaudojimo. Tokios nuomonės laikosi ir Nacionalinė švietimo agentūra bei Didžiosios Britanijos ambasada Vilniuje.

Projektą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, pastebėjusi galimą studentų žinių apie prekybą žmonėmis trūkumą visoje Lietuvoje, ir tai, kad ugdymo įstaigoms nepakanka išteklių šia tema.

Šio projekto tikslais su mokiniais visose mokyklose ir kolegijų studentais buvo dalijamasi ankstesnių „STOP THE TRAFFIK“ kampanijų Lietuvoje vaizdo įrašais ir ištekliais.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pateikė mokytojams papildomą medžiagą, kuria šie galėjo naudotis užsiėmimų metu ir planuoti klasėje vykstančias diskusijas po vaizdo medžiagos peržiūros. NŠA taip pat parengė specialistus, kaip vesti užsiėmimus (organizuoti vaizdo medžiagos peržiūrą ir diskusijas).

Projekto uždaviniai

 • Padėti mokiniams geriau suprasti rizikos veiksnius, susijusius su darbo užsienyje pasiūlymais, ir suvokti, kad tokie pasiūlymai gali baigtis išnaudojimu.
 • Plėsti mokinių žinias apie prekybą žmonėmis, padėti atpažinti jos požymius, taip pat informuoti juos apie organizacijas, teikiančias konsultacijas ir pagalbą tokiais atvejais.
 • Įkvėpti mokinius ir skatinti juos ateityje elgtis atsakingai. Geriau suvokdami rizikas, susijusias su darbo užsienyje pasiūlymais, jie galės imtis aktyvių prevencinių veiksmų, kad galėtų apsisaugoti nuo išnaudojimo.

Rezultatų apibendrinimas

Keletas šios iniciatyvos pasiekimų: 

 • 37 švietimo įstaigos organizavo informacinius  užsiėmimus, įskaitant jaunimo, pagrindines ir vidurines mokyklas.
 • Dalyvavo 338 14–19 m. amžiaus mokiniai iš visos Lietuvos.
 • 92 % mokinių* teigė iš vaizdo medžiagos sužinoję, kad prieš priimdami darbo užsienyje pasiūlymą, jie turėtų užduoti konkrečius klausimus, gauti daugiau informacijos ir ieškoti pagalbos, jeigu ji yra reikalinga.
 • 74 % mokinių* nurodė, kad gavo naudingos informacijos, įgijo žinių ir sužinojo, kaip elgtis, jeigu atsidurtų galimai rizikingoje situacijoje ateityje.
 • 81% mokinių* pareiškė, kad  sužinoję  užsiėmimuose pateiktą informaciją, gavę darbo užsienyje pasiūlymą, jie imtųsi prevencinių veiksmų, padedančių užtikrinti jų saugumą. Mokiniai teigė, kad imtųsi šių priemonių: sužinotų visą informaciją apie darbo pasiūlymą ir skirtų daugiau dėmesio detalėms ir saugotų pasą, kelionės dokumentus ir niekada jų neduotų kitiems asmenims.

*Klausimyno respondentai

Pabaigai

Remiantis mokinių atsakymais, jiems  vaizdo medžiaga buvo naudinga, jie įgijo žinių apie prekybą žmonėmis, su tuo susijusią riziką ir sužinojo, kaip atpažinti pavojų keliančias situacijas.

Kai kurie mokiniai nurodė, kad prieš filmų  peržiūrą jie nežinojo apie subtilesnes įtraukimo formas, kai pasitelkiama apgavystė ir pateikiami netikri pažadai dėl darbo. Kiti pažymėjo anksčiau nežinoję, kad veikia pagalbos organizacijos, teikiančios pagalbą ir konsultacijas.

Vykdant projektą pabrėžta būtinybė pasirūpinti reikiamais ištekliais ir rengti  užsiėmimus  mokyklose, be to, šis darbas turėtų būti tęsiamas ir toliau, siekiant užtikrinti, kad jaunimas žinotų, kokios yra prekybos žmonėmis rizikos, kaip atpažinti potencialiai išnaudotojiško pasiūlymo požymius ir kaip apsaugoti nuo išnaudojimo save ir kitus.

Anksčiau „STOP THE TRAFFIK“ Lietuvoje vykdytos prevencinės veiklos

„STOP THE TRAFFIK“ jau kuris laikas vykdo prevencines iniciatyvas Lietuvoje. 2018–2019 m. vykdėme informuotumo didinimo socialiniuose tinkluose kampaniją: kreipėmės į Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančių lietuvių bendruomenes ir ketinančius išvykti į JK darbo tikslais Lietuvos žmones, teikėme jiems informacijos apie prekybą žmonėmis, bendradarbiavome su nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje, dirbančiomis prekybos žmonėmis prevencijos srityje – KOPŽI (Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru) ir Dingusių asmenų šeimų paramos centru Lietuvoje.

Šios iniciatyvos buvo atsakas į pranešimus apie atvejus, kai į JK atvykę Lietuvos piliečiai priverstinai dirbdavo ilgas darbo valandas už mažą atlygį arba be atlygio.  Kampanijomis buvo siekiama dalytis informacija apie rizikas ir tai, kaip gauti patarimą ir paramą, prieš priimant pasiūlymą dirbti JK.

Kampanijos tikslais buvo parengta vaizdo medžiaga, informacinės atmintinės, parengtas klausimynas.  Dėl šių išteklių pritaikymo ir panaudojimo Lietuvos mokyklose į organizaciją „STOP THE TRAFFIK“ kreipėsi Nacionalinė švietimo agentūra ir su ja bendradarbiaujant buvo vykdomos tolesnės veiklos.

Latest posts

 • 17.05.24

  Triggering Schools to STOP THE TRAFFIK

 • 09.05.24

  The Experience of Romanian and Albanian Nationals in London

 • 30.04.24

  STOP THE TRAFFIK’s Workers’ Rights Campaign

 • 20.03.24

  Reflections on Combating Human Trafficking

More posts

Support us

Your donations are vital to enabling us to combat human trafficking. Together we'll stop it.

Donate today

Get the STOP APP

The first of its kind in combining; community empowerment, big data management and anti-trafficking expertise to disrupt, combat and prevent the global issues of human trafficking, modern slavery and exploitation.

About the STOP APP

Download on the App Store Get it on Google Play

Join our global mailing list

News about what we're doing, campaign updates and how you can get involved.

"(Required)" indicates required fields

Taking care of your data

By signing up to our mailing list you consent to receive communications from STOP THE TRAFFIK by email. You can unsubscribe at any time. For more information please visit our Privacy Policy.